Liu Feng
HighLight Capia
CDBI
Partners
Hefei Lingzhou
Co., Ltd
Hong Jin
Hefei Guoyao
Co., Ltd
zhejing
Healthcare
Fund
TLS BETA
Pte.Ltd
BIOHIT Healthcare
(Hefei) Co., Ltd
32.87%

Biohit Oyj

100%

Boh(Hongkong)
Co., Ltd

100%

Hefei Biohit
Medical Laboratory
Co., Ltd

66.6%

Hefei Biohit
Biopharmaceutical
Co., Ltd

Series A:
¥250,000,000

Series b:
¥300,000,000

BIOHIT Healthcare
(Hefei) Co., Ltd

Biohit Oyj
OFDI:€21,225,400